Vakmanschap

Druk van de ketel

Maatwerk oplossing

De doorbraak

Anneke (17) woont elf jaar in een pleeggezin. Ze wacht al een jaar op een plek voor begeleid wonen, als in de zomer de situatie binnen het pleeggezin escaleert. Anneke loopt weg. Ze woont twee maanden bij een vriendin. Daarna trekt zij in bij een collega van haar werk. Op school gaat het niet goed. Ze houdt zich niet aan de gemaakte afspraken en wordt van school gestuurd. Ze moet stoppen met haar mbo-2-opleiding en kan pas maanden later met een nieuwe opleiding starten.
Omdat er nog steeds een wachttijd is voordat Anneke bij begeleid wonen terecht kan gaan we met haar aan de slag om een maatwerkplan te maken. Anneke is erg gespannen tijdens het eerste gesprek. Het lukt niet om samen de Big 5 (lees hieronder meer) door te lopen: ze blijft vaag als we doorvragen naar haar financiën. Bij het volgende gesprek komt er een jongen mee, die zich afzijdig houdt van het gesprek.
Door het gedrag van de jongen die meekomt, denken we aan een loverboysituatie en besluiten om bij de volgende gesprekken een ervaringsdeskundige aan te laten sluiten. Haar lukt het om goed door te vragen over lastige onderwerpen: de jongen en haar financiën.
Uiteindelijk vertelt Anneke dat ze betrokken is bij een bankpasfraude. Hierdoor zijn er allerlei financiële problemen ontstaan. Zo lukt het haar niet om haar salaris te ontvangen, kan zij geen betalingen doen voor de
zorgverzekering en tandarts en ontvangt zij geen zorgtoeslag. Het gevolg is dat zij nu betalingsachterstand en schulden heeft. Anneke schaamt zich enorm, heeft het nog aan niemand verteld. Ze heeft hier zoveel stress van dat ze niet meer op school functioneert. Nu is ze bang om ook nog haar baantje te verliezen. Ze is doodmoe en heeft lichamelijke klachten van de stress. We spreken af dat Anneke een time-out neemt van haar werk, om zo samen overzicht te krijgen van de Big 5.
Dankzij de time-out is er even rust en tijd een aantal basis dingen op orde te krijgen die veel tijd vragen. Ook zorgen we dat haar financiële stress vermindert. Uit het maatwerkbudget betalen we drie maanden € 600,- per maand. Geld om boodschappen van te doen, de tandarts en achterstallige ziektekosten te betalen. Met ondersteuning van de ervaringsdeskundige lukt het Anneke om ondanks de fraude bij de Triodosbank een bankrekening te krijgen. Ze vraagt zorgtoeslag aan en schrijft zich weer in op het mbo.
Haar woonsituatie blijkt veel onveiliger dan gedacht. Anneke is thuisloos en hopt van logeerplek naar logeerplek. Als er geen woonplek geregeld wordt, is het risico dat Anneke in het dak- en thuislozencircuit terecht komt. Er is urgentie nodig voor begeleid wonen. Dat lukt, in het voorjaar betrekt ze haar kamer.
Het voor elkaar krijgen van de doorbraken op financiën en wonen lukt door uit te gaan van de waarden ‘betrokkenheid’ en ‘rendement’.

Wat is de Big5?

Terug naar home

*De Big 5
1. Support: is er minimaal één volwassen persoon langdurig beschikbaar om de gezinsleden te steunen? En zijn er andere mensen in de omgeving die steun kunnen bieden?
2. Wonen: hebben de gezinsleden een passende, stabiele en betaalbare woonplek?
3. Werk of opleiding: hebben de gezinsleden een baan, opleiding of dagbesteding die kansen biedt om zich te ontwikkelen en waarmee zij later voldoende inkomsten kunnen genereren?
4. Inkomen: hebben de gezinsleden genoeg inkomsten en/of hebben zij problematische schulden?
5. Fysieke en mentale gezondheid: is er voor het gezin genoeg zorg en ondersteuning om gezond te kunnen leven?

Betrokkenheid en rendement!

Betrokkenheid
De betrokkenheid en steun van het pleeggezin valt weg. Daarvoor in de plaats is coaching en ondersteuning vanuit Spirit ingezet. Met die coaching lukt het Anneke om zelf voor haar financiën, school en gezondheid te zorgen. Een doorbraak blijkt nodig om een stabiele woonplek met ambulante hulp te verkrijgen. Zodat Anneke zelf weer verder kan.

Rendement              

Kosten regulier  € 38.000 Het gaat om kosten die zeer waarschijnlijk aan de orde zullen zijn wanneer de maatwerkoplossing niet gerealiseerd kan worden. In dit geval de kosten voor maatschappelijke opvang en een vorm van schuldsanering.
Kosten maatwerk  € 28.000 Dit zijn de kosten die uit het maatwerkbudget betaald zijn en de kosten voor de woonplek met ambulante jeugdhulp
Verschil  € 10.000